Paruparong Bukid Lyrics - Filipino Folk Songs

Paruparong Bukid Lyrics

Paruparong bukid na lilipad-lipad
Sa gitna ng daan papagapagaspas
Isang bara ang tapis 

Isang dangkal ang manggas
Ang sayang de kola
Isang piyesa ang sayad

 
May payneta pa siya -- uy!
May suklay pa mandin -- uy!
Nagwas de-ohetes ang palalabasin
Haharap sa altar at mananalamin
At saka lalakad na pakendeng-kendeng.


  
Paruparong Bukid Lyrics ( English Translation )Butterfly that flutters about
It waves its wings in the middle of the road
Wearing a 9 meter-long rectangular cloth over her skirt
Sleeves, a handspan long
Her skirt that's shaped like a grand piano
has a train that's as long as an entire rack of cloth

She has a decorative hairpin -- uy!
And even a comb -- uy!
She displays her embroidered half-slip
She faces the altar, then looks into her mirror
Then she walks and sways her hips.

Paruparong Bukid Lyrics - Filipino Folk Songs
 

No comments:

Post a Comment