Inday, Inday sa Balitaw Lyrics

Inday, Inday sa Balitaw Lyrics - Philippine Folk Songs

Inday, Inday sa Balitaw
Kahoy nakahapay,
Sandok nakasuksok,
Palayok nakataob,
Sinigang na matabang
Kulang sa sampalok.

Inday, Inday sa Balitaw Lyrics - Philippine Folk Songs

No comments:

Post a Comment