Pandanggo sa Ilaw Lyrics

Pandanggo sa Ilaw
- This dance was originated from Lubang Island, Mindoro. Derives from the Spanish word "fandango". Fandango is a traditional Spanish dance with strong steps and clapping. The steps follow a certain beat which requires balancing and stability. Its unique trademark is dancing while oil lamps are placed on the head and at the back of each hands.

Pandanggo sa Ilaw Lyrics - Philippine Folk Songs

Nang pista sa nayon
Nagsayaw ka hirang
Napakagandang pagmasdan
Ang maliliit mong hakbang
At ang tatlong basong
May taglay na ilaw
Ay tinimbang mong lahat
Sa ulo't sa mga kamay
Ngunit 'di mo alam
Na minamasdan kita
At nabihag mo ako
Sa iyong pandanggong kay sigla
Magbuhat na noon
Ay inaalala ka
Dahil sa walang lakas
Ang puso kong limutin ka
Sa pandanggo mo'y
Hanga ang lahat
Tangan mong mga ilawan
Ni isa'y walang lumagpak
Puso kong ito
Nais ko liyag
Ay ingatan mo na rin
Pagka't ikaw ang may hawak.

Pandanggo sa Ilaw Lyrics - Philippine Folk Songs

No comments:

Post a Comment