Santa Clarang Pinong-pino Lyrics

Santa Clarang Pinong-pino Lyrics - Philippine Folk Songs

Santa Clarang pinung-pino
Ang hiling ko po ay tupdin niyo
Pagdating ko po sa Obando
Magsasayaw ako ng pandanggo

Aruray!
abarinding!
ang pangako ay tutuparin!


Santa Clarang pinong-pino,
Ako po ay bigyan mo
Ng asawang labintatlo

Sa gastos ay walang reklamo!

Santa Clarang Pinong-pino Lyrics - Philippine Folk Songs

No comments:

Post a Comment