Bannatiran Lyrics - Ilocano Songs

Bannatiran Lyrics - Ilocano Songs

Bannatiran, ta dutdotmo't kalilibnosan
Ta panggepmo dika patuluyan
Suminakan sadino aya't papanam?
Sadino, bannatiran, ania nga kayo ti inka pagdissuan?

Daydiay kayo nga agsabong ken ayat
panawam man,
Ay babawyem ton kamaudianan
No ni liday ti matumpungan

Ania nga sabong ti kayatmo bannatiran,
Ta uray awan pilit nga inka isapulan.
Ta sika ti sarming nga paganninawan
Iti raniag da init ken bulan.

Bannatiran Lyrics - Ilocano Songs

No comments:

Post a Comment