Dung-aw Lyrics - Ilocano Songs

Dung-aw (Dirge) Lyrics - Ilocano Songs

Ay ama nga nageb-ebba
Dinak man kaasian aya
A panawan a sisina
Tay uneg balay a kasa.

Dung-aw (Dirge) Lyrics - Ilocano Songs

No comments:

Post a Comment