Ti ayat ti maysa nga ubing Lyrics - Ilocano Songs

Ti ayat ti maysa nga ubing Lyrics - Ilocano Songs

Ti ayat ti maysa nga ubing
Nasamsam-it ngem hasmin
Kasla sabong nga apag-ukrad
Iti bulan ti Abril

Ti ayat ti maysa nga lakay
Aglalo no agkabaw
Napait, Napait, Napait nga makasubkar

Anansa a o Lelong
Agsapulka iti balo
A kapadpad ta ubanmo
Ken dayta tuppolmo

Ti ayat ti maysa nga ubing Lyrics - Ilocano Songs

No comments:

Post a Comment